SAMENWERKEN

Samenwerking tussen organisaties is cruciaal voor het realiseren van strategische doelen. Soms blijft samenwerking echter hangen in goede intenties en blijven de resultaten achter.

Wij helpen samenwerkingsverbanden of deelnemers daaraan om meer uit de samenwerking te halen. We stellen daarbij drie vragen  (Remix Strategy, Benjamin Gomes-Casseres, 2015):

Wat is de potentiële opbrengst van de samenwerking? En met welke strategie kan de samenwerking die opbrengst realiseren? Wij vinden het belangrijk dat het in de samenwerking duidelijk is waar de meerwaarde zit.

Hoe geef je de samenwerking vorm om die opbrengsten te realiseren? De organisatie en besturing van de samenwerking – bijvoorbeeld in een alliantie, of een joint venture – moet passen bij de manier waarop de opbrengsten ontstaan.

En tot slot: welke afspraken maak je over de verdeling zodat iedereen per saldo wint?

Met deze drieslag – opbrengst, organisatie, verdeling – helpen we om samenwerkingsverbanden bij te laten dragen aan de realisatie van je strategische doelen.

“we bouwen aan samenwerkingsverbanden waar deelnemers beter van worden”

Affect strategie logoanimatie