TOPSTRUCTUUR

Bij succesvolle organisaties sluiten strategie en structuur naadloos op elkaar aan. Wij weten hoe deze aansluiting vorm kan krijgen en welke afwegingen daarbij spelen.

We helpen met het ontwerpen van een organisatiestructuur die aansluit bij de strategie en tot resultaten leidt. Waar kijken we dan naar?  De aard van het werk (primair proces) en de verschillende onderdelen daarbinnen. Je opvattingen over organiseren en sturen.
En de capaciteit van de mensen die het gaan doen.

Deze factoren vormen de bouwstenen voor een logische organisatie-inrichting, een bijpassende topstructuur en de bemensing.

Van strategie, naar organisatie-inrichting, naar besturing.

“we maken topstructuren die mensen kracht geven en organisaties versterken”

Affect strategie logoanimatie