VISIE

Visie gaat over de buitenwereld. Een visie beschrijft het gedrag en de voorkeuren van klanten, de arbeidsmarkt, technologie, concurrenten en wetgeving. Het laat zien waar kansen liggen en bepaalt welke keuzes je in je strategie moet maken. Visie zien we daarom als
een belangrijke onderlegger voor de strategie.

We helpen organisaties met het ontwikkelen van gedeelde visies die perspectief bieden. We betrekken medewerkers en indien gewenst klanten bij het ontwikkelen uitwerken van de visie. Zo ontstaan de beste inzichten en mobiliseert de visie energie.

Op deze manier creëren we visies die verbinden en visies die toekomstvastzijn.

“we maken visies die je blik verruimen en keuzes verscherpen”

Affect strategie logoanimatie